Skip to content

Termeni și condiții

  1. Protectia si confidentialitatea datelor cu caracter personal

Stimate vizitator, 

Deoarece apreciem vizita dumneavoastra pe pagina noastra de internet precum si interesul fata de compania si serviciile noastre, dorim sa te informam despre regulile privind protectia datelor cu caracter personal aplicate de catre compania noastra in conformitate cu prevederile legale. Detalii despre Remat Auto Sibiu, cine suntem si ce servicii oferim precum si noutati sau sfaturi tehnice, pot fi gasite aici: www.rematautosibiu.ro.

Utilizarea datelor cu caracter personal pe care le detinem se face potrivit acestei politici de confidentialitate si potrivit informarii specifice realizate in momentul colectarii lor.

Securitatea tuturor datelor este un aspect foarte important pentru noi. De aceea, stocarea datelor se afla in Uniunea Europeana, iar imputernicitii nostri cu privire la suportul tehnic, hardware si software, se afla tot in Uniunea Europeana, asupra carora se aplica prevederile REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR)

Procedurile noastre cu privire la protectia datelor cu caracter personal, masurile organizatorice si tehnice, sunt structurate in scopul de a asigura confidentialitate si securitatea datelor cu caracter personal si a tuturor informatiilor aflate in grija noastra. Verificam periodic caracterul adecvat al masurilor implementate.

Protectia datelor si securitatea informatiilor sunt incluse in politica noastra interna.

Scopurile procesarii datelor si bazele legale

Atat Noi, precum si furnizorii de servicii contractati procesam datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

– Pentru furnizarea ofertelor

Baza legala: Acord/Interes legitim din partea noastra pentru activitati comerciale si de marketing, in masura in care acest lucru are loc in conformitate cu legislatia privind protectia datelor si legea concurentei.

– Pentru a raspunde solicitarilor, prin intermediul unui formular de contact

Baza legala: Interes legitim din partea noastra pentru activitati comerciale si de marketing, precum si pentru imbunatatirea produselor si serviciilor noastre, in masura in care acest lucru are loc in conformitate cu legislatia privind protectia datelor si legea concurentei.

– Pentru remedierea disfunctionalitatilor si din motive de securitate

Baza legala: indeplinirea obligatiilor legale in vederea asigurarii securitatii datelor si interesul legitim fata de remedierea incidentelor si securitatea ofertelor noastre.

– Pentru autopromovarea si promovarea de catre ceilalti, precum si cercetarea de piata si realizarea analizei in domeniul de aplicare permis legal sau pe baza acordului obtinut

Baza legala: acord / interes legitim din partea noastra pentru marketing direct, in masura in care acest lucru are loc in conformitate cu legislatia privind protectia datelor si legea concurentei.

– Pentru asigurarea si apararea drepturilor noastre

Baza legala: interes legitim din partea noastra fata de asigurarea si apararea drepturilor noastre.

– Pentru furnizarea de servicii

Baza legala: Acord/Interes legitim din partea noastra fata de asigurarea si apararea drepturilor noastre. Incheierea sau executarea unui contract.

– Pentru indeplinirea unei obligatii

Baza legala: Obligatie (contractuala sau necontractuala), interes legitim al persoanei vizate, obligatie fata de o prevedere legala si/sau in vederea apararea drepturilor persoanelor vizate, alte obligatii legale.

Categorii de date prelucrate

Sunt procesate date de comunicare (de exemplu, nume, telefon, e-mail, adresa, adresa IP), date de identificare a autovehiculelor (nr.inmatriculare, nr./serie identificare)

Datele cu caracter personal reprezinta toate informatiile cu privire la o persoana fizica identificata sau identificabila, precum: nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail care sunt chestiuni legate de identitatea unei persoane.

Colectam, procesam si folosim datele cu caracter personal (inclusiv adresa IP) numai atunci cand exista o baza legala pentru acestea sau v-ati exprimat acordul in acest sens, de exemplu, in scopul inregistrarii.

Fisiere jurnal

De fiecare data cand accesati site-ul, browser-ul dumneavoastra poate transmite, automat, anumite informatii care sunt stocate in asa-numitele fisiere jurnal. Fisierele jurnal sunt generate in special la logarea utilizatorilor pe baza de User si Parola .

Serverul salveaza fisierele jurnal pentru determinarea disfunctionalitatilor si din motive de securitate (de exemplu, pentru a clarifica tentativele de atac) doar pentru perioada scurta de timp, dupa care le stergem. Daca este necesara o retentie suplimentara a fisierelor jurnal pentru a servi drept dovezi, atunci acestea vor fi excluse de la regula stergerii pana la solutionarea completa a incidentului respectiv si pot fi transmise, in functie de cerinte, autoritatilor competente.

In fisierele jurnal sunt salvate in special urmatoarele informatii:

  • Adresa IP (adresa protocol internet) a dispozitivului de pe care se acceseaza site-ul;
  • Adresa de internet a site-ului web de pe care a fost accesata site-ul (asa-numitul URL de provenienta);
  • Denumirea furnizorului serviciului utilizat pentru accesarea site-ului;
  • Denumirea fisierelor sau informatiilor accesate;
  • Data si ora, precum si durata de accesare;
  • Cantitatea de date transferate;
  • Sistemul de operare si informatii despre browser-ul de internet utilizat, inclusiv add-on-uri instalate (de exemplu, Flash Player);
  • Cod status http (de exemplu, „Solicitarea a reusit” sau „Fisierul nu a fost gasit”).